Gulaga filmotēka

Filmu_jaunpienesumi_vietnei_”Noziegumi_pret_cilvēci._Crimes_against_Humanity._Latvian_Site”

Kurts Grinups.

September 28, 2013 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Tie, kam māju nav. Intlags, 1990

1990. gada vasarā Komi polārā apvidū gulaga vietās Intā (Intlag) vienlaikus ar latviešu Alfreda Geidāna grupu strādāja Lietuvas ekspedīcija, kas apzināja un pārveda uz Lietuvu daudzu savu tautiešu mirstīgās atliekas un uzstādīja piemiņas zīmes nomocītajiem.
Šajā ekspedīcijā  tika uzņemta Lietuvas TV filma TIE, KAM MĀJU NAV

 

September 17, 2013 Posted by | Uncategorized, vēsture | Leave a comment

Īles partizānu piemiņas pasākums 2011

December 19, 2011 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Stompaku purvā atklāj pieminekli partizāniem

  Aug 15, 2011

Lai atcerētos vienu no ievērojamākajām Latvijas nacionālo partizānu kaujām, — Stompaku kauju, kurā Nacionālo partizānu apvienības komandiera Pētera Supes vadītie 320 vīri veselu dienu drosmīgi cīnījās pret padomju karaspēka vienībām, Stompaku purvā Viļakas novadā tika atklāta piemiņas plāksne.

December 19, 2011 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Atmoda: Īvāns, Gorbunovs, Akurātere, Zālīte, Valters…

No Kaspara Dimitera bloga

January 19, 2011 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Baltijas vienotība – Berklavs, Gorbunovs, Peters, nikns Pugo…


Baltijas vienotība – Berklavs, Gorbunovs, Peters, nikns Pugo…
No Kaspara Dimitera bloga

January 19, 2011 Posted by | vēsture | Leave a comment

Avīzes «Atmoda» atmoda

Avīzes «Atmoda» atmoda. Kaspara Dimitera skatījums

January 18, 2011 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Baltā krusta un piemiņas plāksnes atklāšana Červonkā

December 30, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Latkolonijas

Filmas par Austrumu latviešu diasporu.  Tajās runāts arī par 1937. gada genocīdu pret latviešiem.

Filma par Sibīrijas latviešiem 1975-78 un Lejas Bulānas hronika atrodas vietnē http://lpra.vip.lv/BULANA/bulana.html

Pirmo reizi pēc 1937. gada genocīda Krievijas un Sibīrijas latviešu stāvokļa apzināšana tika puslegāli uzsākta 1975. gadā. Pašu pirmo 1976. gadā uzņemto filmu konfiscēja VDK (KGB). Materiāli šeit skatāmai filmai tika iegūti no 1975 – 1978.gados, taču to samontēt un sākt izrādīt varēja tikai Gorbačova laikā, kad šādu informāciju drīkstēja paust un par to vairs nesodīja. 1986. gadā tā parādījās ar nosaukumu “Populārzinātniska lekcija par kādu vēstures tēmu”. Dziesmotās Revolūcijas laikā tā kopā ar citām filmām par Sibīriju un Gulagu tika izrādīta viscaur Latvijā daudzos pasākumos, kuri aicināja tautu cīņā par neatkarības atgūšanu.

Vēl viena filma no šī cikla  – Ciemošanās Balajā skatāma: http://www.youtube.com/watch?v=0TVhhSvDJiI&feature=related

Jāpiezīmē, ka filmēšana notika ar kameru “Krasnogorsk”, kuru bija jāgriež ar roku, un labi, ka tāda kamera vispār bija…

March 5, 2009 Posted by | 1937. gads, genocīds, Sibīrija, vēsture | Leave a comment

Ciemošanās Balajā

Krasnojarskas apgabala bijušo Taimenskas un Borisovas ciemu latvieši, kas pārcēlušies uz dzīvi Balajas ciematā,  šeit stāsta par 1937. gada genocīdu.

Stāstījums ierakstīts magnetafonā un stāstītāji filmēti 1987. gadā – Glasnostj laikā, lai informētu Latvijas sabiedrību par Sibīrijas latviešu likteņgaitām. Tad pirmo reizi šāda informāciju varēja paust un par to vairs nesodīja.

Latviešu ciemus 19. gadsimta beigās Ujāru apvidū (austrumos no Krasnojarskas) dibināja zemes meklētāji. Vairāk par Krievijas latviešu iznīcināšanu vietnē: http://www.iclub.lv/life/bulana.htm


Jāpiebilst, ka filmēšana notika ar kameru “Krasnogorsk”, kura bija jāgriež ar roku, un labi, ka tāda vēl bija…


February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Video youtubē (profils: Laikraadis)

Inta – pilsēta, kas būvēta uz cilvēku kauliem
Inta – a town built on human bones. Bijušais Intas ieslodzītais Alfreds Geidāns rāda namus, kas būvēti uz ieslodzīto kauliem. 1990.g. ieraksts. 04:52.

 Videofilmas Inta-Vorkuta (1990) fragments.

Inta – pilsēta, kas būvēta uz cilvēku kauliem (2)
Alfreds Geidāns turpina stāstījumu. 05:34
Former Gulag places visited by Latvian survivors in 1990.
Inta is a coal mining town in the Komi Republic, Russia. It had its origin in one of the more notorious forced labour camps of the Gulag which was established in 1930-ties.

Inta (Komi). Former forced labour camps Alfreds Geidāns stāsta par ieslodzīto ikdienu un bēgšanas mēģinājumiem. 1989.g. ieraksts. 08:59.
Videofilmas Inta-Vorkuta (1990) fragments.

Former Gulag places visited by Latvian survivors in 1989.

Survivor Alfred Geidans tells about everyday’s life of prisoners and some attempts to escape.

Abez (Komi)
Komunisma upuru apbedījumu vietas, kur guļ simti tūkstoši nomocītie. 05:48. Videofilmas Inta-Vorkuta (1990) fragments.

Abez – mass cemetery where hundreds thousands victims of Communism are buried

Vorkuta (3)
Videofilmas Inta-Vorkuta (1990) fragments. Filma uzņemta Alfreda Geidāna 1989. un 1990.g. organizētajās ekspedīcijās. Ieslodzīto dzeja. Lietuviešu aktīvists stāsta par viņa dēla noslepkavošanu. Bijušais ieslodzītais Jēkabs Kairens un noslēpto dokumentu meklēšana.

Vorkuta (4)
06:25  Videofilmas Inta-Vorkuta (1990) fragments. 1953. gada sacelšanās. Apšaušanas.

1953 was a remarkable year in the history of the Gulag. That year the Soviet leadership was faced by major rebellions at three camp complexes: Karaganda, Vorkuta and Norilsk. These dramatic revolts, the details and scope of which are still not well known, shook the foundation of the Soviet system. These events have special importance to the Baltic States because many Latvians, Lithuanians and Estonians were imprisoned in these camps and because Baltic nationals took a prominent part in the revolts. Baltic prisoners were also among the casualties when the revolts were brutally suppressed.

Soviet Vorkuta
05:36. Videofilmas Inta-Vorkuta (1990) fragments.

Former Gulag places visited by Latvian researchers in 1990

Vorkuta. Upuru apbedījumi. Piemiņas krusta izgatavošana un uzstādīšana, ko organizēja Alfreds Geidāns 1990. gadā. 07:18. Videofilmas Inta-Vorkuta (1990) fragments.

Former Gulag places visited by Latvian researchers in 1990.of Gulag victims. Building up memorial cross

Piemiņas zīmes – krusta uzstādīšana Vjatlagā
09:06
Filmas “Ekspedīcija Vjatlags – Usoļlags” beigu daļa.

All his life Ilmars Knagis had been disturbed by thoughts about his fathers contribution and that of thousands of other Latvians who had established the independent State of Latvia, but whose remains were now scattered and forgotten in a strange and hostile country. Thus, in August 1995, in the former death camp territories of Vyatlag and Usollag, six-meter high crosses, cut from pine trees were erected. In the foundations of these crosses urns with sand from Latvia and plaques with the inscription To the citizens of Latvia – victims of communist terror in Latvian, Russian, and English were entombed.

Vjatlagā ieslodzītais ārsts S.Čamanis
04:36  Fragments no videofilmas “Ekspedīcija Vjatlags – Usoļlags”. (1995)

Masu demonstrācijas Latvijas okupēšanas gadadienā 1989. g. 17. jūnijā.
June 17, 1989. Mass demonstrations in Riga against Soviets.

5:35February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Dažas krievu filmas

Filma par apšaušanu Novočerkaskā

60-to gadu sākumā PSRS radās smaga ekonomiska situācija – milzīgās izmaksas bruņojumam un kosmosa apgūšanai atstāja arvien mazāk līdzekļu valsts iekšējo problēmu risināšanai. 1962 gada maija beigās tika paaugstinātas mazumtirdzniecības cenas gaļai un gaļas produktiem vidēji par 30 %, avīzēs šo notikumu pasniedza gandrīz vai kā visu «darbaļaužu lūgumu». Strādniekiem par trešdaļu pazemināja akorddarba izcenojumus.

Novočerkaskas strādnieki uzsāka streiku. Hruščovs pavēlēja nemierus apspiest ar jebkādiem līdzekļiem. Demonstrācijas apšaušanā tika nogalināti 22 un ievainoti 39 nemieru dalībnieki.

Nemieru organizētājus tiesāja, septiņiem piesprieda nošaušanu, pārējos 105 notiesāja ar stingra režīma koloniju no 10 līdz 15 gadiem.

Trīs filmas par Kolimu

Trīs filmas par Kolimu, kuras iespējams šeit noskatīties. Krievu valodā.

Колыма. Фильм 1 – История одного треста
«История одного треста» Полуразрушенные деревянные постройки, пустые глазницы окон, нары в бараках, звезды на вышках, покосившийся частокол, деревянный мостик – то ли на свободу, то ли в заключение – это все, что осталось от одного из бесчисленных сталинских лагерей. “Камень обещал беречь тайну” – теперь он оберегает только бесчисленные тела жертв режима, захороненные здесь. Все начиналось в 30-е годы..

Колыма. Фильм 2 – Лицом к лицу
Вольнонаемные рабочие, бывшие заключенные и дети, родившиеся в лагерях, продолжают свидетельствовать. Конец 30-х годов – начало 40-х. для заключенных изобиловали важными событиями. Сначала ждали перемен в связи со снятием Ежова и назначением Берии. Но вместо перемен пошли повальные расстрелы…

Колыма. Фильм 3 – Война после войны
С горы, на которой лежит старая треснувшая “чашка” линии высоковольтных передач, видны остатки лагеря. Хроника – солдат Великой Отечественной встречают с Победой и с цветами. Параллельно с этими эшелонами шли другие поезда, которые не встречали цветами. Тех, кто ехал в них – военно-пленных, репатриантов – из немецкого плена отправляли в плен советский, в лагеря. Они хотели вернуться на Родину, а вместо этого получали трибунал и острог. Снова начались доносы, ужесточился режим, были введены наручники и номера, которые теперь заменяли имена…. В среде заключенных создавались подпольные организации, люди отправлялись в бега. Их стреляли, трупы убитых беглецов неделями лежали незахороненными для устрашения, но они все равно убегали – гнал азарт свободы, человеческое достоинство. Смерть была привычным явлением… Этот фильм авторы посвятили без вины убиенным, братьям и сестрам нашим, упокоившимся безымянно на холодной колымской земле.

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Brīvības dziesmas. Songs of Freedom

Brīvības dziesmas. Songs of Freedom

Lietuviešiem, kuri krita cīņās pret padomju okupāciju 1944-1969
For the sons of Lithuania who fell fighting the Russian Occupation 1944-1969

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

“Soviet Story” dažu citu zemju TV sižetos

“Soviet Story” dažu citu zemju TV sižetos

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Pasākumi 2008.g.

Jaunas kristīgas grāmatas atvēršanas svētki

Svētkus, 12.septembrī Rīgas domes telpās svinēja mācītāja Dr.theol. Gunta Kalmes grāmatai “Durvis uz mājām.

Politiski represēto salidojums Ikšķilē 2008.g.

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Latviešu Leģions, studijas DEVIŅI filma

Latviešu Leģions, studijas DEVIŅI filmas krievu versija nesen ievietota skatīšanai youtubē. Var labi noderēt par līdzekli pretstāvēšanai Maskavas propagandai.

1 http://www.youtube.com/watch?v=oxe7oAl11Yw&feature=related

2 http://www.youtube.com/watch?v=QWsyYHmgDjo&feature=related

3 http://www.youtube.com/watch?v=WpMM1gipDrA&feature=related

4 http://www.youtube.com/watch?v=auEsB3T3ATg&feature=related

5 http://www.youtube.com/watch?v=arcc8f5l7CU&feature=related

Ievietotāja profils – a6u5e. Tur atrodama arī viņa 180 filmu kolekcija par 2. pasaules karu.

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Padomju-nacistu sadarbība

Molotovs ciemos pie Hitlera

Nacistu un padomju kopējā militārā parāde

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

2000. gada 16. marts ar smaidu

2000. gada 16. marts ar smaidu

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Sarkanarmijas noziegumi

Iespaidīgs video,ko youtubē ielicis lietuvietis ar profilu LucrBor1519

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Filma par Baigo gadu

Meklējot Youtubē filmas pēc atslēgvārdiem “documentary Latvians soviet occupation deportations” tika atrasta ASV Informācijas pārvaldes finansētā Alberta Jekstes izcilākā dokumentārfilma «Mana Latvija» (1954), kuru tolaik pārtulkoja 23 valodās un izplatīja visā pasaulē. Grūti būs atrast latvieti, kas nav redzējis Alberta Jekstes filmētos šausmu skatus, kas atklājās Centrālcietumā 1941. gadā pēc boļševiku padzīšanas un upuru apbedīšanu Balto Krustu kapulaukā.

Filma sadalīta divās daļās (acīmredzot Youtubes 10 minūšu limita dēļ).

Raksti par Albertu Jeksti
Kurzemes Vārdā un Mājas Viesī

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Atņemtie 15 dzīves labākie gadi

Stāstījums par zaudēto jaunību. Skumja filma-videoliecība, kur par pretošanos padomju varai 15 gadus ilgo ieslodzījumu izcietušais Jānis Zemtautis, stāsta par savu darbību, arestu un soda nometnēm.


1. daļa


2. daļa


Youtube’s 10 minūšu limita dēļ filma sadalīta 2 daļās

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Augusta pučs kādu to rādīja TV kanāli Ņujorkā

Šajos 8 video (katrs apm. 10 min.)  daudzi materiāli arī par Baltijas valstīm šajās pāramaiņu dienās 1991. gadā.

The Collapse of Soviet Empire. (2b) The Collapse of Soviet Empire.  (2a) The Collapse of Soviet Empire.  (1)
The Collapse of Soviet Empire.  (5) The Collapse of Soviet Empire.  (3) The Collapse of Soviet Empire.  (4)
The last days of the Soviet Empire. August, 1991 (3)

February 25, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment