Gulaga filmotēka

Filmu_jaunpienesumi_vietnei_”Noziegumi_pret_cilvēci._Crimes_against_Humanity._Latvian_Site”

Atņemtie 15 dzīves labākie gadi

Stāstījums par zaudēto jaunību. Skumja filma-videoliecība, kur par pretošanos padomju varai 15 gadus ilgo ieslodzījumu izcietušais Jānis Zemtautis, stāsta par savu darbību, arestu un soda nometnēm.


1. daļa


2. daļa


Youtube’s 10 minūšu limita dēļ filma sadalīta 2 daļās
Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: