Gulaga filmotēka

Filmu_jaunpienesumi_vietnei_”Noziegumi_pret_cilvēci._Crimes_against_Humanity._Latvian_Site”

Latkolonijas

Filmas par Austrumu latviešu diasporu.  Tajās runāts arī par 1937. gada genocīdu pret latviešiem.

Filma par Sibīrijas latviešiem 1975-78 un Lejas Bulānas hronika atrodas vietnē http://lpra.vip.lv/BULANA/bulana.html

Pirmo reizi pēc 1937. gada genocīda Krievijas un Sibīrijas latviešu stāvokļa apzināšana tika puslegāli uzsākta 1975. gadā. Pašu pirmo 1976. gadā uzņemto filmu konfiscēja VDK (KGB). Materiāli šeit skatāmai filmai tika iegūti no 1975 – 1978.gados, taču to samontēt un sākt izrādīt varēja tikai Gorbačova laikā, kad šādu informāciju drīkstēja paust un par to vairs nesodīja. 1986. gadā tā parādījās ar nosaukumu “Populārzinātniska lekcija par kādu vēstures tēmu”. Dziesmotās Revolūcijas laikā tā kopā ar citām filmām par Sibīriju un Gulagu tika izrādīta viscaur Latvijā daudzos pasākumos, kuri aicināja tautu cīņā par neatkarības atgūšanu.

Vēl viena filma no šī cikla  – Ciemošanās Balajā skatāma: http://www.youtube.com/watch?v=0TVhhSvDJiI&feature=related

Jāpiezīmē, ka filmēšana notika ar kameru “Krasnogorsk”, kuru bija jāgriež ar roku, un labi, ka tāda kamera vispār bija…

Advertisements

March 5, 2009 Posted by | 1937. gads, genocīds, Sibīrija, vēsture | Leave a comment